tytul_ambasada

Samotne mamy to grupa, którą Instytut 3S pragnie objąć szczególnym wsparciem z uwagi na ich bardzo trudną sytuację życiową. Samotnie wychowują dzieci, gdyż zostały pozostawione same sobie. Ich mężowie lub partnerzy w dużej mierze nie tylko nie wspierają ich, lecz często są źródłem dodatkowych sytuacji problemowych i stresogennych. Bardzo często są one ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. W zdecydowanej większości nie mają wsparcia w najbliższej rodzinie, która często boryka się z problemami uzależnień i istotnych problemów na polu wychowawczym.

Program Niebieska Ambasada dotyczy wsparcia w bardzo szerokim kontekście:

  • wzmacniania kompetencji zawodowych
  • wsparcia w instytucjach
  • lobbowania na rzecz zmiany stan prawnego
  • tworzenia grup eksperckich i paneli z udziałem mam, mających na celu opracowanie rozwiązań służących poprawie warunków samotnego macierzyństwa

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

Przewiń do góry