tytul_projekty

MAMY CZAS

Celem projektu „Mamy czas” jest aktywizacja zawodowa i społeczna biernych zawodowo mam znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Samotnie wychowują dzieci gdyż zostały pozostawione same sobie. Ich mężowie lub partnerzy w dużej mierze nie tylko nie wspierają ich, lecz często są źródłem dodatkowych sytuacji problemowych i stresogennych. Bardzo często są one ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. W zdecydowanej większości nie mają wsparcia w najbliższej rodzinie, która częstokroć boryka się z problemami uzależnień i wysokich problemów na polu wychowawczym.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy”.

KULTURALNE REWOLUCJE

„Kulturalne rewolucje” mają na celu wykorzystanie oferty kulturalnej oraz artystycznej do rozwoju osobowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sfera sztuki i kultury zdecydowanie korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój zarówno osobisty jak i interpersonalny, minimalizuje wiele negatywnych czynników, z którymi borykają się osoby z grup defaworyzowanych i marginalizowanych, a które mają wpływ na jakość życia i funkcjonowania. Cykl zajęć z udziałem arteterapeuty przyniesie uczestnikom wiele korzyści i radości.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ZAKUP LAPTOPA DLA FUNDACJI INSTYTUT 3S

Kiedy nasz fundacyjny laptop uznał, że czas odejść do nieba laptopów i nie wyraził zgody na dalsze leczenie, rozłożyliśmy bezradnie ręce. Pożyczaliśmy komputery, staraliśmy się opanować powstały chaos w dokumentacji i korespondencji – przepraszamy w tym miejscu wszystkich, którzy odczuli naszą awarię. Czyli łataliśmy dziury mniej lub bardziej skutecznie. Na szczęście okazało się, że ktoś pomyślał o takich sytuacjach, i istnieje program, który pozwala na pozyskanie dofinansowania w trakcie awarii różnego rodzaju – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Priorytet 5 tego Programu zakłada „Wsparcie doraźne” w różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacjach. PROO to jeden z licznych programów Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Skorzystaliśmy – napisaliśmy – otrzymaliśmy!!! Znów możemy ruszyć pełną parą! Dziękujemy 😊

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

Przewiń do góry