tytul_spoleczenstwo

Człowiek gdzieś zginał. Ogarnęły i pochłonęły nas systemy, platformy, loginy, helpdeski, aplikacje, puapy, kody, autoryzacje. Zaczęliśmy żyć dla systemu i wskaźników, a miało być odwrotnie. Bo w tym całym cyfrowym, pędzącym, chaotycznym świecie jest człowiek, ze swoimi emocjami, lękami, uczuciami, potrzebami, dezorientacją, pustką. Zagubiony w urzędowych korytarzach, szklanych okienkach, napotykający bariery nie tylko architektoniczne, bo o tych głośno, ale braku zrozumienia i empatii. Który bardzo chciałby połączyć się z konsultantem, ale już całkiem nie wie, co ma teraz nacisnąć. Czytający po raz kolejny pismo z urzędu, ale nadal nierozumiejący dlaczego do niego napisali, co ma zrobić i gdzie się zalogować. Zdumiony i zrozpaczony, dlaczego odmówili prawa do zasiłku, chociaż spełnił wszystko, czego oczekiwali.

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne to podmioty, które często działają dla człowieka i jego potrzeb. Poradnictwo obywatelskie zaczęło funkcjonować, warto je rozwijać i zachęcać do korzystania z istniejącej oferty. W pracy projektowej działamy w różnych dziedzinach – od konkretnej pomocy osobom oddalonym od rynku pracy, przez arteterapię i wykorzystanie jej możliwości do wzmacniania potencjału i rozwiązywania problemów – często najtrudniejszych, bo od lat zamkniętych w głowie, lobbowaniu na rzecz grup niesamodzielnych. Pragniemy też wykorzystać potencjał, jakim jest współpraca i kooperacja samorządu i organizacji pozarządowych dla dobra i rozwoju potrzebujących tego grup.

Naszym marzeniem jest oferowanie wsparcia wzmacniającego człowieka w różnych aspektach jego życia, prowadzenie ku większej samodzielności, samoświadomości, poszerzeniu możliwości, otwarciu, akceptacji. Dodawanie skrzydeł to nasza misja.

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

Przewiń do góry