tytul_Stowarzyszenie

Rozwój trzeciego sektora obserwowany jest od ponad dwudziestu lat. Zmienia się ustawodawstwo z nim związane dostosowując się do jego dynamiki. Wprowadzane są nowe formy organizacji lub otrzymują one większe możliwości i uprawnienia. Dzięki NGO zmienia się mentalność władz i obywateli, pozwalając na coraz większą współpracę na linii samorządy – społeczeństwo i powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. To one znają środowisko, na rzecz którego działają, dlatego są w stanie troskliwie zadbać o skuteczną i efektywną formę jego wspierania.

Często jednak pracujący z pasją i z pasji liderzy tych ugrupowań borykają się z trudnościami organizacyjnymi, formalnymi, czy brakiem umiejętności poruszania się po dostępnej ofercie dofinansowania prowadzonych działań. Jako Instytut 3S pragniemy wspierać, edukować, szkolić i doradzać w zakresie skutecznego aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania działalności trzeciego sektora oraz spółdzielni socjalnych. Opracowaliśmy autorskie programy warsztatów, które wyposażą w odpowiednią wiedzę i kompetencje nawet najbardziej opornych w zakresie poszukiwania źródeł i pozyskiwania dofinansowań ze środków prywatnych i publicznych, właściwej realizacji, koordynacji i rozliczeń prowadzonych działań projektowych. Współpraca NGO i podmiotów ekonomii społecznej z samorządami przynosi efekt synergii, dlatego animacja partnerstw tych podmiotów to korzyść dla nas wszystkich.

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

© 2020 Instytut 3S. All rights Reserved. Design by b2bcare.pl

Przewiń do góry